Obszar zabudowany – charakterystyka

Obszar zabudowany to pojęcie określające obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa (miejska, wiejska, przemysłowa), a w związku z tym może panować wzmożony ruch – zarówno pieszych, jak i pojazdów. O wjeździe na obszar zabudowany informuje znak D-42 (Obszar zabudowany), a koniec obszaru wyznacza znak D-43 (Koniec obszaru zabudowanego). Zobacz

Garaże dla samochodów osobowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. Jak, zgodnie z Rozporządzeniem i późniejszymi zmianami do Rozporządzenia, powinny spełniać garaże dla samochodów osobowych? Zobacz

Strefa zamieszkania – o czym informuje znak D-40?

Strefa zamieszkania to obszar, który ma przede wszystkim służyć i zapewnić bezpieczeństwo osobom, które się po nim poruszają. Dla strefy charakterystyczny jest brak przejść dla pieszych (pieszy ma prawo swobodnie poruszać się po całym obszarze i zawsze ma pierwszeństwo przed pojazdem) oraz częste występowanie progów oraz innych urządzeń wymuszających ograniczenie prędkości. Zobacz

Wypadek lub awaria przy transporcie ADR

Według NIK każdego dnia na polskie drogi wyjeżdża ponad 20 tysięcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (paliwa płynne, gazy skroplone, substancje toskyyczne i żrące). Jak powinien postępować kierowca i załoga pojazdu, jeżeli wydarzy się wypadek lub awaria przy transporcie ADR? Zobacz