Szlabany parkingowe
Mała architektura miejska

Szlabany parkingowe

Szlabany są prostym, ale skutecznym narzędziem służącym do zabezpieczania przejazdów i wjazdem nieuprawnionych pojazdów. Ustawiane są np. przy wjazdach na parkingi, osiedla, drogi leśne czy tereny zakładów pracy. Jakie są rodzaje szlabanów i czym kierować się przy ich wyborze? Zobacz
Mała architektura miejska
Mała architektura miejska

Mała architektura miejska

Czym jest mała architektura miejska? Sam termin sugeruje, że chodzi o obiektu budowlane, charakteryzujące się niewielkimi gabarytami. Warto jednak dowiedzieć się o małej architekturze nieco więcej, np. jaka jest prawna definicja tego rodzaju obiektów i czy postawienie małej architektury wymaga odpowiednich pozwoleń. Zobacz
Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
Przepisy, ustawy

Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje przepisy, jakim podlegają prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, we wnętrzach urządzeń technicznych oraz w innych zamkniętych przestrzeniach. Chodzi o miejsca, do których wejście odbywa się przez włazy, otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. Wszystkie te przestrzenie zwane są w Rozporządzeniu „zbiornikami”. Zobacz
Tablice prowadzące na skrzyżowaniach typu „T”
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Tablice prowadzące na skrzyżowaniach typu „T”

Jedną z grup urządzeń BRD stanowią urządzenia do optycznego prowadzenia ruchu. Do tej grupy zaliczają się m.in. tablice prowadzące, uprzedzające kierujących pojazdami o koniecznej zmianie kierunku jazdy. Ustawiane są na skrzyżowaniach typu „T” oraz na szczególnie niebezpiecznych łukach poziomych. Jak umieszcza się tablice prowadzące na skrzyżowaniach typu „T”? Zobacz
Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe
Przepisy, ustawy

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżnia kilka grup prac szczególnie niebezpiecznych. Jedna z nich to roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części. Co mówią przepisy na temat tego rodzaju prac? Zobacz
Urządzenia BRD – aktywne i bierne
Bezpieczeństwo ruchu drogowego Przepisy, ustawy

Urządzenia BRD – aktywne i bierne

Urządzenia BRD stosowane są w celu ochrony życia i mienia uczestników ruchu, a także użytkowników terenów przyległych do drogi. Na drodze można umieszczać takie urządzenia, które dopuszczone zostały do obrotu, mają odpowiednie certyfikaty i atesty. Urządzenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego można podzielić na aktywne i bierne. Zobacz
Znaki poziome – wymagania techniczne
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Znaki poziome – wymagania techniczne

Linie ciągłe, przerywane, pojedyncze i podwójne, napisy, strzałki i inne symbole – znaki poziome stosuje się w celu ułatwienia korzystania z dróg, a także po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu. Jakie są wymagania techniczne dla tego rodzaju oznakowania? Zobacz
Tablice rozdzielające
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Tablice rozdzielające

Tablice rozdzielające to urządzenia BRD do optycznego prowadzenia ruchu. Rozróżniamy tablice rozdzielające U-4a, U-4b, które stawiane są na autostradach, drogach ekspresowych i innych drogach ogólnodostępnych, oraz U-4c, wykorzystywane przy robotach drogowych. Tablice U-4 stosowane są w celu wskazania kierującemu pojazdem miejsca rozdzielania się kierunków ruchu. Zobacz
Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne
Przepisy, ustawy

Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, które charakteryzują się występowaniem zwiększonych zagrożeń dla zdrowia i życia osób, które je wykonują. Przepisy, związane z bezpieczeństwem przy tego rodzaju pracach, znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz