Transport wewnętrzny – BHP
Przepisy, ustawy

Transport wewnętrzny – BHP

Pracodawca powinien zapewnić szereg odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych – również, jeśli chodzi o transport wewnętrzny. Wyposażenie techniczne powinno wyeliminować potrzebę ręcznego przemieszczania ciężarów przez pracowników. Zobacz
Windy pożarowe
PPOŻ

Windy pożarowe

Zgodnie z zapisami, jakie można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, windy pożarowe (przynajmniej jedna) powinny znajdować się w budynkach ZL I, ZL II, ZL III i ZL V o określonych parametrach. Zobacz
Sygnalizacja przenośna
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Sygnalizacja przenośna

Sygnalizacja przenośna jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego z zakresu sygnalizacji.  Inne urządzenia tego rodzaju to: znaki drogowe o zmiennej treści, informujące o warunkach pogodowych i stanie nawierzchni; tablice świetlne przekazujące komunikaty tekstowe; sygnalizacja ostrzegawcza, stosowana przy przeszkodach stałych i tymczasowych; aktywne punktowe elementy odblaskowe i urządzenia sygnalizacyjne do ograniczania prędkości. Zobacz
Urządzenia ochronne przy maszynach
Przepisy, ustawy

Urządzenia ochronne przy maszynach

Urządzenia ochronne przy maszynach zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych; powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej; nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych; zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. Jakie wymagania powinny spełniać urządzenia ochronne? Zobacz
Drogi ewakuacyjne – oznakowanie pasami z materiału fotoluminescencyjnego
Oznakowanie obiektów PPOŻ

Drogi ewakuacyjne – oznakowanie pasami z materiału fotoluminescencyjnego

Niezależnie od zastosowanych znaków ewakuacyjnych, umieszczonych nad drzwiami wyjściowymi z pomieszczeń i nad drzwiami na drogach ewakuacyjnych można zastosować dodatkowe oznakowania ościeżnicy tych drzwi – pasami z materiału fotoluminescencyjnego. Można również stosować oznakowanie pasami z materiału fotoluminescencyjnego, które podkreślają zarysy klamek i zasuw. Zobacz
Drogi pożarowe – oznakowanie
PPOŻ

Drogi pożarowe – oznakowanie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami drogę pożarową musi posiadać każdy budynek. Wyznaczenie przebiegu takiej drogi oraz dbanie o to, by była w odpowiednim stanie jest obowiązkiem zarządcy budynku. Drogi pożarowe powinny umożliwiać, w razie pożaru, swobodny dojazd jednostkom ochrony pożarowej do obiektów budowlanych – o każdej porze dnia i nocy, o każdej porze roku. Zobacz
Fotoradary – nowe oznaczenia
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Fotoradary – nowe oznaczenia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zmianie ulec ma sposób, w jaki oznaczane są fotoradary. Dotychczasowy znak D-51 ma być zastąpiony znakami D-51a (początek strefy  objętej pomiarem średniej prędkości) i D-51b (koniec tej strefy). Zobacz