Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego
Oznakowanie obiektów PPOŻ Przepisy, ustawy

Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego

Sprzęt przeciwpożarowy powinien znajdować się w łatwo dostępnych i widocznych miejscach. Nie bez znaczenia jest również sposób oznakowania takiego sprzętu. Wyraźne i widoczne tablice pozwalają na szybkie zlokalizowanie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia akcji gaśniczej – a przecież w przypadku pożaru liczy się każda minuta. Wytyczne związane z oznakowaniem sprzętu ppoż znajdują się w załączniku nr IV do Dyrektywy 92/58/EWG (Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego – minimalne wymagania). Zobacz
Znaki na pojemnikach i rurach – minimalne wymagania
Oznakowanie obiektów Przepisy, ustawy

Znaki na pojemnikach i rurach – minimalne wymagania

Zbiorniki i pojemniki używane w pracy z użyciem niebezpiecznych substancji i preparatów lub stosowane do ich magazynowania, a także widoczne rury zawierające lub transportujące substancje i preparaty, które stanowią zagrożenie, muszą być odpowiednio etykietowane (piktogramem lub symbolem na kolorowym tle). Warunki, jakie powinny spełniać znaki na pojemnikach i rurach, znaleźć można w Dyrektywie  92/58/EWG. Zobacz
Ochrona przeciwpożarowa – instrukcje
Oznakowanie obiektów

Ochrona przeciwpożarowa – instrukcje

Ochrona przeciwpożarowa to pojęcie odnoszące się do szeregu czynności, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia m.in. przed pożarem.  W budynkach użyteczności publicznej, w zakładach i na stanowiskach pracy można spotkać się z różnymi typami dokumentów, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na wypadek pożaru. Warto przyjrzeć się, czym są i czym różnią się instrukcje postępowania na wypadek pożaru, ogólne instrukcje przeciwpożarowe i instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Zobacz
Monitoring przemysłowy
Oznakowanie obiektów

Monitoring przemysłowy

Głównym zadaniem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego coraz częściej instalowany jest w różnych instytucjach publicznych (m.in. szpitale, szkoły, urzędy), sklepach, galeriach handlowych czy na ulicach miast. Również wiele firm decyduje się na zamontowanie systemu kamer. Co daje monitoring przemysłowy? Czy warto inwestować w takie rozwiązanie? Zobacz
Promieniowanie laserowe – bezpieczeństwo i oznakowanie
Odzież ochronna i BHP Oznakowanie obiektów

Promieniowanie laserowe – bezpieczeństwo i oznakowanie

Promieniowanie laserowe, inaczej niż promieniowanie jonizujące, nie występuje w przyrodzie – wytwarzane jest przez specjalne urządzenia, lasery (ang. Light Amplification by Stimulated Emission). Znajduje ono szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, jednak korzystanie z niego wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa – nieprawidłowe eksploatowanie urządzeń może mieć fatalne konsekwencje dla zdrowia. Zobacz
Stocznia – bezpieczeństwo i higiena pracy
Odzież ochronna i BHP Oznakowanie obiektów

Stocznia – bezpieczeństwo i higiena pracy

Stocznia to duży zakład przemysłowy – nie tylko ze względu na powierzchnię, na której odbywają się różnego typu prace, ale także ze względu na liczbę zatrudnionych osób. Projektowanie, budowa, wszelkiego rodzaju remonty i przebudowy czy w końcu likwidacja statków wymaga zatrudnienia szeregu specjalistów. Specyfika tego miejsca pracy wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Jak wyglądają przepisy BHP dla stoczni i z jakimi oznaczeniami możemy się spotkać? Zobacz
Warsztat samochodowy – bezpieczeństwo i znaki BHP
Oznakowanie obiektów

Warsztat samochodowy – bezpieczeństwo i znaki BHP

Warsztat samochodowy jest takim miejscem pracy, w którym brak przestrzegania przepisów BHP może stanowić szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia – mechanicy codziennie mają kontakt ze specjalistycznymi narzędziami, urządzeniami mechanicznymi czy substancjami chemicznym (np. łatwopalnymi czy wydzielającymi szkodliwe opary). Zobacz
Taśmy ostrzegawcze
Oznakowanie obiektów

Taśmy ostrzegawcze

Taśmy ostrzegawcze to rodzaj oznaczenia nie tylko łatwego w użyciu i zrozumiałego, ale również bardzo uniwersalnego. Taśma może być zastosowana do różnych celów – w zależności od jej typu i kolorystyki, w jakiej jest utrzymana.  Na co wskazują taśmy i przed czym mogą ostrzegać? W jakich miejscach są niezbędne i dlaczego warto się w nie zaopatrzyć? Zobacz
Znaki antystatyczne, kopalnie
Oznakowanie obiektów

Znaki antystatyczne, kopalnie

W niektórych miejscach pracy, np. w kopalniach, obowiązują szczególnie restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa – ze względu na zagrożenie wybuchem, które może być spowodowane nagromadzeniem ładunków elektrostatycznych w powietrzu. Konieczne jest wówczas zaopatrzenie pracowników w odzież antystatyczną i wyposażenie przestrzeni w odpowiedni sprzęt, również w znaki antystatyczne – takie, które nie gromadzą ładunków elektrycznych. Zobacz
Klęska żywiołowa – oznakowanie
Oznakowanie obiektów

Klęska żywiołowa – oznakowanie

Zgodnie z definicją, klęska żywiołowa związana jest z katastrofą wywołaną ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi lub awarią techniczną. Jej skutki niosą za sobą zagrożenie dla zdrowia i życia dużej liczby osób i ich mienia oraz dużych obszarów środowiska. Podczas klęski żywiołowej podejmowane są nadzwyczajne środki, angażujące różne służby (np. wojsko), które mają zapobiec lub sprawnie usunąć jej skutki. Zobacz