Znaki ewakuacyjne w szkole
Przepisy, ustawy

Znaki ewakuacyjne w szkole

Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w kierowanej przez siebie placówce oświatowej. Poprawie bezpieczeństwa służą m.in. odpowiednio rozmieszczone znaki ewakuacyjne w szkole. Zobacz
Gdzie ustawić śmietnik na posesji?
Przepisy, ustawy

Gdzie ustawić śmietnik na posesji?

Wytyczne, w jaki sposób i gdzie ustawić śmietnik na posesji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zobacz
Garaże dla samochodów osobowych
Przepisy, ustawy

Garaże dla samochodów osobowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. Jak, zgodnie z Rozporządzeniem i późniejszymi zmianami do Rozporządzenia, powinny spełniać garaże dla samochodów osobowych? Zobacz
Wypadek lub awaria przy transporcie ADR
Przepisy, ustawy

Wypadek lub awaria przy transporcie ADR

Według NIK każdego dnia na polskie drogi wyjeżdża ponad 20 tysięcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (paliwa płynne, gazy skroplone, substancje toskyyczne i żrące). Jak powinien postępować kierowca i załoga pojazdu, jeżeli wydarzy się wypadek lub awaria przy transporcie ADR? Zobacz