Punkty pierwszej pomocy
Przepisy, ustawy

Punkty pierwszej pomocy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy podejmowanie działań, których celem jest zapobieganie powstawaniu niebezpieczeństw w miejscu pracy, a także zapewnienie, w razie wypadku, odpowiednich środków, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy. Punkty pierwszej pomocy oraz apteczki stanowią podstawę systemu pierwszej pomocy w zakładach pracy. Zobacz
ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami

W unijnej dyrektywie 89/686/EWG znajdują się szczegółowe wytyczne dla różnego rodzaju środków ochrony indywidualnej, w tym ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami. Znaleźć tam można informacje m.in. o tym, jakie warunki powinny spełniać materiały, z jakich robione są poszczególne ŚOI, czy o tym, co powinno znaleźć się w karcie producenta. Zobacz
BHP – kontrole stanu bezpieczeństwa, instrukcje bezpieczeństwa
Przepisy, ustawy

BHP – kontrole stanu bezpieczeństwa, instrukcje bezpieczeństwa

Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy. Swoje obowiązki w zakresie BHP musi spełnić w stosunku do wszystkich pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia. Co mówią przepisy na temat kontroli stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy i jakie są wymagania, jeśli chodzi o instrukcje bezpieczeństwa? Zobacz
ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami
Przepisy, ustawy

ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami

 ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami i czynnikami zakaźnymi powinny być dobrane odpowiednio do rodzaju zagrożenia, które występuje w pracy. Chronią one przed skutkami niedotlenienia, a także przed możliwością uszkodzenia płuc, chorobami dróg oddechowych, zatruciami i alergiami. Jakie warunki powinny spełniać poszczególne środki ochrony układu oddechowego, aby dobrze spełniały swoją rolę? Zobacz
Ocena ryzyka zawodowego
Przepisy, ustawy

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które związane są z wykonywaną pracą. Ocena ryzyka zawodowego powinna zaś zapobiegać szkodliwym skutkom takich zdarzeń. Polega ona na dokładnej weryfikacji miejsca pracy i ocenie, co może stwarzać potencjalne zagrożenie dla pracowników. Ocena ryzyka zawodowego pozwala na wprowadzenie odpowiednich środków, które wyeliminują lub zminimalizują zagrożenia. Zobacz
Jakie kosze na śmieci do firmy?
Przepisy, ustawy Środki czystości

Jakie kosze na śmieci do firmy?

WSSO, czyli Wspólny System Segregacji Odpadów, nakłada większe obowiązki w zakresie segregacji śmieci na gospodarstwa domowe i na przedsiębiorców. Warto sortować odpady nie tylko ze względu na dobro naszej planety, ale również ze względów finansowych – firmy i gospodarstwa domowe, które nie stosują się do nowych przepisów, płacą więcej za wywóz śmieci. Jak zarządzać odpadami w firmie i jakie kosze na śmieci będą potrzebne? Zobacz
Ryzyko zawodowe a przepisy BHP
Przepisy, ustawy

Ryzyko zawodowe a przepisy BHP

Według definicji ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą i powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Zobacz
Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników
Przepisy, ustawy

Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników

Wśród zapisów Kodeksu pracy znajdziemy taki, który mówi o tym, że pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z Dnia 26 Września 1997 roku rozwija przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników, m.in. mówiąc o tym, jak wspomniany obowiązek powinien być realizowany. Zobacz
Klimatyzacja i wentylacja w pracy
Przepisy, ustawy

Klimatyzacja i wentylacja w pracy

Optymalna temperatura w miejscu pracy to jeden z podstawowych elementów, który wpływa na dobre samopoczucie, a więc i wydajność pracowników. Równie ważne jest, aby pomieszczenia były wyposażone w wentylację zapewniającą odpowiednią wymianę powietrza. Wymagania, jakie powinna spełniać klimatyzacja i wentylacja w pracy, reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 Zobacz
Środki higieny osobistej dla pracowników
Przepisy, ustawy Środki czystości

Środki higieny osobistej dla pracowników

Pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego obowiązkiem jest ochrona zdrowia i życia zatrudnionych osób poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W związku z tym musi zapewnić odpowiednie środki czystości. Jakie są normy i zasady przydziału, jeśli chodzi o środki higieny osobistej dla pracowników? Zobacz