Zespół powypadkowy – zadania i obowiązki
Przepisy BHP Przepisy, ustawy

Zespół powypadkowy – zadania i obowiązki

Według danych GUS w 2018 roku zgłoszono 84304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Wypadki przy pracy klasyfikuje się m.in. wg wydarzeń je powodujących, przyczyn, czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku, a także umiejscowienia urazu. Kto tworzy zespół powypadkowy i jakie są zadania takiego zespołu? Zobacz
Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych
Przepisy, ustawy

Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych

Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych i do ich oznakowania powinny być dostosowane do utrudnień, które mogą występować na drodze. Muszą również zapewniać bezpieczeństwo zarówno uczestnikom ruchu, jak i osobom wykonującym roboty. Zobacz
Magazynowanie odpadów medycznych
Przepisy, ustawy

Magazynowanie odpadów medycznych

Zgodnie z przepisami odpady medyczne to odpady, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Jakie są przepisy, jeśli chodzi o magazynowanie odpadów medycznych? Zobacz
Odpady niebezpieczne – przepisy dot. magazynowania
Przepisy, ustawy

Odpady niebezpieczne – przepisy dot. magazynowania

Odpady niebezpieczne to wszelkie odpady, które, ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny oraz inne właściwości, mogą stanowić zagrożenie środowiska naturalnego i organizmów żywych. Ich magazynowanie powinno prowadzić się jedynie w specjalnej, wydzielonej do tego celu strefie. Zobacz