BHP przy pracach w zbiornikach
Przepisy, ustawy

BHP przy pracach w zbiornikach

Przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku osoba kierująca pracownikami musi poinformować ich o zakresie pracy, jaką mają wykonać, rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić, niezbędnych ŚOI i środkach ochrony zbiorowej, sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a asekurującymi ich na zewnątrz oraz o postępowaniu w razie zagrożenia. O jakich jeszcze zasadach BHP przy pracach w zbiornikach należy pamiętać? Zobacz
Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
Przepisy, ustawy

Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje przepisy, jakim podlegają prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, we wnętrzach urządzeń technicznych oraz w innych zamkniętych przestrzeniach. Chodzi o miejsca, do których wejście odbywa się przez włazy, otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. Wszystkie te przestrzenie zwane są w Rozporządzeniu „zbiornikami”. Zobacz
Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe
Przepisy, ustawy

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżnia kilka grup prac szczególnie niebezpiecznych. Jedna z nich to roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części. Co mówią przepisy na temat tego rodzaju prac? Zobacz
Urządzenia BRD – aktywne i bierne
Bezpieczeństwo ruchu drogowego Przepisy, ustawy

Urządzenia BRD – aktywne i bierne

Urządzenia BRD stosowane są w celu ochrony życia i mienia uczestników ruchu, a także użytkowników terenów przyległych do drogi. Na drodze można umieszczać takie urządzenia, które dopuszczone zostały do obrotu, mają odpowiednie certyfikaty i atesty. Urządzenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego można podzielić na aktywne i bierne. Zobacz
Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne
Przepisy, ustawy

Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, które charakteryzują się występowaniem zwiększonych zagrożeń dla zdrowia i życia osób, które je wykonują. Przepisy, związane z bezpieczeństwem przy tego rodzaju pracach, znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz
Transport wewnętrzny – BHP
Przepisy, ustawy

Transport wewnętrzny – BHP

Pracodawca powinien zapewnić szereg odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych – również, jeśli chodzi o transport wewnętrzny. Wyposażenie techniczne powinno wyeliminować potrzebę ręcznego przemieszczania ciężarów przez pracowników. Zobacz
Urządzenia ochronne przy maszynach
Przepisy, ustawy

Urządzenia ochronne przy maszynach

Urządzenia ochronne przy maszynach zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych; powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej; nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych; zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. Jakie wymagania powinny spełniać urządzenia ochronne? Zobacz