Gdzie umieścić instrukcję BHP?

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które dotyczą wykonywanych przez nich prac. W tym celu musi m.in. udostępnić aktualne instrukcje BHP. Co mówią przepisy na temat ich lokalizacji? Gdzie umieścić instrukcję BHP? Zobacz

Rozmieszczenie gaśnic w miejscu pracy

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w miejscu pracy jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki temu zwiększamy szansę na szybkie ugaszenie ognia lub skuteczną walkę z pożarem do czasu przybycia odpowiednich służb. Zobacz

Protokół powypadkowy

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy ma obowiązek przygotować odpowiedni protokół. Protokół powypadkowy powinien być sporządzony nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Zobacz

Zespół powypadkowy – zadania i obowiązki

Według danych GUS w 2018 roku zgłoszono 84304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Wypadki przy pracy klasyfikuje się m.in. wg wydarzeń je powodujących, przyczyn, czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku, a także umiejscowienia urazu. Kto tworzy zespół powypadkowy i jakie są zadania takiego zespołu? Zobacz