Zasady segregacji odpadów w Gdańsku po 1 kwietnia 2018

OD 1 lipca 2017 roku na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Na wprowadzenie nowych, specjalnie oznaczonych pojemników gminy mają pięć lat, co oznacza, że kubły muszą pojawić się maksymalnie do 30 czerwca 2022 roku. W Gdańsku WSSO obowiązywać zacznie od kwietnia. Przyjrzyjmy się, jakie będą nowe, ujednolicone zasady segregacji odpadów w Gdańsku po 1 kwietnia 2018 roku. Zobacz

Transport odpadów – nowe przepisy

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, obowiązujące od 28 stycznia 2018 roku, określa nowe, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu oznakowania tych środków transportu. Warto przyjrzeć się, co w praktyce oznacza wejście w życie rozporządzenia i na jakich zasadach będzie odbywał się teraz transport odpadów. Zobacz

Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi

Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi znajduje zastosowanie m.in. w zakładach chemicznych, zakładach produkcji klejów, farb, tworzyw sztucznych, środków czystości, w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. Jest również niezbędna przy usuwaniu szkód powstałych na skutek awarii przemysłowych. Zobacz

Olśnienie słoneczne – ochrona oczu

Intensywne promieniowanie słoneczne, na działanie którego narażone są m.in. osoby pracujące na otwartej przestrzeni, może by niebezpieczne dla oczu. Zagrożenie stanowi nie tylko promieniowanie UV, ale również olśnienie słoneczne, wywołane przez promieniowanie widzialne. Stosowanie specjalnych filtrów chroni przed zbyt silnym promieniowaniem, minimalizuje zmęczenie oka i poprawia widzenie. Zobacz

Odzież chroniąca przed wysoką temperaturą

Spawacze, strażacy, pracownicy hut czy zakładów metalurgicznych to tylko niektóre grupy zawodowe, które podczas pracy narażone są na oddziaływanie wysokiej temperatury. Czynniki gorące mogą powodować poparzenia i prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub nawet utraty życia. Odzież chroniąca przed wysoką temperaturą powinna być dobrana do poziomu zagrożeń, a także do rodzaju wykonywanej pracy. Zobacz

Odzież spawalnicza

Praca spawacza wiąże się z wieloma zagrożeniami. Odzież spawalnicza musi chronić nie tylko przed rozpryskami stopionych metali, iskrami, działaniem płomienia czy emisją pyłów i gazów. Spawacze narażeni są również na oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego oraz nadfioletowego (od łuku spawalniczego), w ich pracy występuje również ryzyko porażenia prądem. Zobacz

Odzież ciepłochłonna

Praca na otwartej przestrzeni, zwłaszcza zimą, w nieogrzewanych pomieszczeniach lub np. w chłodniach wymaga stosowania specjalnej odzieży izolującej przed zimnem. Odzież ciepłochłonna dzieli się na odzież chroniącą przed zimnem, dla której wymagania określa norma PN-EN 342:2006, i odzież chroniącą przed chłodem – wymagania dla tego typu ubrań określa norma PN-EN 14058:2007. Zobacz

Odzież chroniąca przed deszczem i wodą

Praca na otwartej przestrzeni, np. na budowie czy przy robotach drogowych,  wiąże się niekiedy z przebywaniem w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak opady deszczu i/lub śniegu, wiatr, niskie temperatury czy wysoka wilgotność powietrza. Niezbędna jest wówczas odzież chroniąca przed deszczem i wodą lub odzież chroniąca przed chłodem. Zobacz

Odzież chroniąca przed polem elektromagnetycznym

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego może być m.in. sprzęt komputerowy, różne urządzenia elektryczne, a także obiekty nadawcze i systemy bezprzewodowych sieci lokalnych. Powszechnie wykorzystywane w domach i w biurach sprzęty nie powinny wytwarzać pola elektromagnetycznego, które zagrażałoby zdrowiu. Jednak w miejscach pracy, gdzie pole to jest duże, niezbędna jest odzież chroniąca przed polem elektromagnetycznym. Zobacz