Znaki nakazu – znaki drogowe, cz. III

Pionowe znaki drogowe, takie jak znaki nakazu, są nieodzownym elementem dróg. Dzięki nim wiadomo, jak poruszać się po jezdni , na co zwrócić uwagę,  gdzie zachować szczególną uwagę i wykonywanie jakich czynności jest zabronione. Jedną z grup znaków są znaki nakazu. Jak wyglądają i o czym nam mówią? Zobacz

Norma PN-N-01256-5:1998 – zasady montażu

Znaki bezpieczeństwa w budynkach czy na terenie innych obiektów muszą odpowiadać obowiązującym normom. Jednak nie jest to jedyne obostrzenie. Takie znaki muszą być również prawidłowo rozmieszczone. Sposób, w jaki należy umieszczać znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej, określa Polska Norma PN-N-01256-5:1998. Zobacz

Stacja benzynowa – jak powinna być oznaczona?

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie możemy znaleźć następującą informację: Teren stacji paliw płynnych należy wyposażyć w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze (…). Zobacz

Norma PN-E-08501:1998

Szafy, rozdzielnice elektryczne i wszelkie urządzenia pod napięciem stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, zwłaszcza dla osób postronnych. Jest więc sprawą oczywistą, że takie miejsca muszą być wyraźnie oznaczone, a znaki powinny jasno wskazywać na rodzaj niebezpieczeństwa. Zobacz

Plac budowy – znaki i tablice

Plac budowy jest przestrzenią, na której dzieje się wiele, dlatego musi ona być bardzo dobrze zorganizowana, a bezpieczeństwo powinno być tu najwyższym priorytetem. Służą temu m.in. znaki oraz tablice, których obowiązek umieszczania wynika bezpośrednio z przepisów budowlanych. Zobacz