Ochrona głowy – odzież ochronna i robocza

Na niektórych stanowiskach pracy konieczne jest stosowanie środków ochrony głowy – ze względu na zagrożenia urazami mechanicznymi, możliwość zamoczenia głowy, zabrudzenia różnymi substancjami (np. toksycznymi lub drażniącymi) lub ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (np. słońce, opady deszczu lub niska temperatura). Jak skutecznie chronić głowę podczas pracy? Zobacz

Odzież ochronna i robocza – rękawice

Jednym z najczęściej stosowanych środków ochrony indywidualnej są rękawice – ochronne i robocze. Podczas wykonywanie różnych czynności podczas pracy to właśnie ręce i dłonie są najbardziej narażone na działanie niekorzystnych, czasem nawet szkodliwych i niebezpiecznych czynników. Czym różnią się rękawice ochronne od roboczych, jak możemy je sklasyfikować i jakie normy powinny spełniać? Zobacz

Obuwie ochronne i robocze

Obuwie ochronne i robocze wymagane jest przy wykonywaniu różnego rodzaju prac. Obuwie ochronne chroni przed urazami na skutek wypadków, które mogą mieć miejsce podczas pracy, natomiast obuwie robocze zapewnia komfort pracy, a niekiedy również odpowiednie warunki higieniczne. Z jakimi rodzajami obuwia ochronnego i roboczego można się spotkać i jakie powinny spełniać warunki? Zobacz

Promieniowanie laserowe – bezpieczeństwo i oznakowanie

Promieniowanie laserowe, inaczej niż promieniowanie jonizujące, nie występuje w przyrodzie – wytwarzane jest przez specjalne urządzenia, lasery (ang. Light Amplification by Stimulated Emission). Znajduje ono szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, jednak korzystanie z niego wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa – nieprawidłowe eksploatowanie urządzeń może mieć fatalne konsekwencje dla zdrowia. Zobacz

Odzież ochronna – kategorie i normy

Odzież ochronna jest bardzo ważnym ochrony indywidualnej pracownika. Stosowana jest podczas wykonywania prac (w różnych branżach i gałęziach przemysłu), a jej głównym zadaniem jest ochrona przed szkodliwymi lub niebezpiecznymi warunkami – np. przed wysoką lub niską temperaturą, ogniem, substancjami chemicznymi czy zagrożeniami mechanicznymi. Zobacz

Stocznia – bezpieczeństwo i higiena pracy

Stocznia to duży zakład przemysłowy – nie tylko ze względu na powierzchnię, na której odbywają się różnego typu prace, ale także ze względu na liczbę zatrudnionych osób. Projektowanie, budowa, wszelkiego rodzaju remonty i przebudowy czy w końcu likwidacja statków wymaga zatrudnienia szeregu specjalistów. Specyfika tego miejsca pracy wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Jak wyglądają przepisy BHP dla stoczni i z jakimi oznaczeniami możemy się spotkać? Zobacz

Instrukcje BHP

Prawo zobowiązuje pracodawców do zapewnienia wszystkim zatrudnionym osobom odpowiednich, to znaczy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z podstawowych elementów wpływających bezpieczeństwo są przepisy BHP. Rolą pracodawcy jest zaznajomienie pracowników z przepisami, służą temu m.in. odpowiednie szkolenia oraz instrukcje BHP. Instrukcje są niezbędnym elementem wyposażenia w każdym miejscu pracy. Zobacz

Promieniowanie jonizujące – bezpieczeństwo i znaki

Promieniowanie jonizujące może odnosić się do promieniowania cząsteczkowego (korpuskularnego) lub elektromagnetycznego. Podczas przenikania przez materię promieniowanie to powoduje jonizację, czyli oderwanie się przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki danej materii. Substancje emitujące promieniowanie jonizujące nazywamy promieniotwórczymi (radioaktywnymi). Zobacz

Norma EN ISO 20471:2013

Norma EN ISO 20471:2013 dotyczy odzieży ochronnej a uściślając, określa wymagania dla odzieży o intensywnej widzialności. Warto dodać, że jest ona aktualną wersją normy EN471. Odzież ochronna używana jest podczas pracy, aby chronić przed różnymi, szkodliwymi lub niebezpiecznymi czynnikami. Jej rolą jest również zabezpieczenie osoby pracującej w takich warunkach przed możliwymi urazami ciała. Zobacz

Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej

Ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa oraz znaki ochrony przeciwpożarowej są obowiązkowym wyposażeniem budynków i powinny spełniać odpowiednie normy. W razie pożaru umożliwiają sprawną ewakuację ludzi przebywających na danej przestrzeni i przeprowadzenie szybkiej akcji gaśniczej. Bardzo ważnym elementem takiego oznaczenia są znaki uzupełniające ochrony pożarowej. Jak wyglądają, o czym nam mówią i jaki wpływ mają na bezpieczeństwo? Zobacz

Warsztat samochodowy – bezpieczeństwo i znaki BHP

Warsztat samochodowy jest takim miejscem pracy, w którym brak przestrzegania przepisów BHP może stanowić szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia – mechanicy codziennie mają kontakt ze specjalistycznymi narzędziami, urządzeniami mechanicznymi czy substancjami chemicznym (np. łatwopalnymi czy wydzielającymi szkodliwe opary). Zobacz