Norma PN-E-08501:1998

Szafy, rozdzielnice elektryczne i wszelkie urządzenia pod napięciem stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, zwłaszcza dla osób postronnych. Jest więc sprawą oczywistą, że takie miejsca muszą być wyraźnie oznaczone, a znaki powinny jasno wskazywać na rodzaj niebezpieczeństwa. Zobacz

Plac budowy – znaki i tablice

Plac budowy jest przestrzenią, na której dzieje się wiele, dlatego musi ona być bardzo dobrze zorganizowana, a bezpieczeństwo powinno być tu najwyższym priorytetem. Służą temu m.in. znaki oraz tablice, których obowiązek umieszczania wynika bezpośrednio z przepisów budowlanych. Zobacz

Segregacja odpadów w świetle nowych przepisów

Przeciętny Polak wytwarza około 300 kilogramów odpadów komunalnych rocznie. Trzeba podkreślić, że śmieci oraz ich składowanie stanowią bardzo duży problem nie tylko w skali Polski i Europy, ale całego świata. Właśnie dlatego coraz więcej państw wprowadza obowiązek ich segregacji, czyli zbierania do specjalnie oznakowanych pojemników, uwzględniając materiały, z których zostały one wyprodukowane. Zobacz

Budynki mieszkalne – oznakowanie

Dom, bez względu na to, czy mówimy o mieszkaniu w bloku lub kamienicy, czy o domku jednorodzinnym, jest miejscem, w którym powinniśmy czuć się dobrze, swobodnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Chociaż na co dzień, być może, nie zdajemy sobie z tego sprawy, Zobacz

Biurowiec – jakie oznaczenia są konieczne?

W przestrzeni miejskiej od lat powstają nowoczesne budynki, a właściwie całe kompleksy, w których mieszczą się siedziby firm, różnych przedsiębiorstw czy administracji publicznej. Biurowce, bo o nich mowa, to miejsca, w których codziennie przebywają setki, a nawet tysiące osób. Zobacz

Oznaczenia BHP i przeciwpożarowe w hotelach

Hotele są miejscami dość szczególnymi, ponieważ spotyka się w nich kilka rodzajów aktywności, których dotyczą rozmaite przepisy BHP. Ze względu na stopień komplikacji, związany z tym że hotele i inne miejsca oferujące noclegi mają bardzo różne oferty, nie stworzono odrębnych przepisów dotyczących oznaczeń BHP w hotelach. Zobacz