Tabliczki wodociągowe – co oznaczają?

Tabliczki wodociągowe – co oznaczają?

29 listopada 2019

Tabliczki wodociągowe można znaleźć np. na ścianach budynków czy latarniach. Jak są zbudowane i jakie przekazują informacje?

Tabliczki wodociągowe (tablice orientacyjne) są źródłem informacji dla techników i pokrywają się z planami sieci wodociągowej. Naniesione są na nie różne wartości i symbole, ale zawsze skonstruowane są według określonego schematu.

Tabliczki wodociągowe – jak są zbudowane?

Czerwone tabliczki wodociągowe odpowiadają za hydranty, natomiast białe wskazuję na różne elementy łącza wodociągowego. Duża litera, która znajduje się po lewej stronie tabliczki, oznacza typ konkretnej instalacji (np. odpowietrznik, zasuwa, zasuwa na połączeniu, stacja drenażowa).

W prawym górnym rogu znajduje się numer instalacji wodociągowej. Pod numerem instalacji wodociągowej znajduje się informacja na temat średnicy rury w milimetrach (wartość oznaczona symbolem ⌀).

Poniżej znajdują się linie w kształcie dużej litery „T”, czyli układ współrzędnych. Wraz z naniesionymi wartościami przekazują informacje dotyczące lokalizacji danej instalacji. Liczby wskazują na jej odległość (w metrach) od tablicy – w lewo (po lewej stronie linii pionowej „T”) , prawo (po prawej stronie linii pionowej „T”) lub w linii prostej (pod linią pionową „T”).

Wymagania dla tabliczek wodociągowych

Tabliczki wodociągowe powinny charakteryzować się wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieniowani UV.

Wszelkie symbole literowe, znaki, układ współrzędnych, a także obwódka tabliczki muszą stanowić jej integralną część – mogą być np. zalane lub wtopione. Nie jest dopuszczalne, by symbole były nadrukowane, wyklejane czy malowane.

Tabliczek w żadnym wypadku nie można samodzielnie usuwać.

Udostępnij: