Wielkości znaków drogowych pionowych

Wielkości znaków drogowych pionowych

8 stycznia 2019

Wielkości znaków drogowych muszą być dopasowane do rodzaju drogi, na której są ustawione. Odpowiednia wielkość znaku, a także takie elementy jak np. jego kolorystyka czy odblaskowość, wpływają na to, że jest on lepiej widoczny dla kierujących pojazdami.

Wielkości znaków drogowych – znaki wielkie, duże, średnie, małe i mini

Stosuje się pięć grup wielkości znaków drogowych (ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowości).

  • ZNAKI WIELKIE (W)

– na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.

  • ZNAKI DUŻE (D)

– na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych;

– na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym;

– na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.

  • ZNAKI ŚREDNIE (S)

– na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych;

– na jedniojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich;

– na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.

  • ZNAKI MAŁE (M)

– na drogach gminnych;

– drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.

  • ZNAKI MINI (MI)

– na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących;

– na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych;

– na wąskich uliczkach zabytkowych miast.

Wielkości znaków drogowych – dodatkowe informacje

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi. Zasada ta nie obejmuje robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie.

Znaki A-7 i B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejsze niż znaki średnie.

Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miejscach przejść dla pieszych, w zależności od warunków widoczności, mogą być stosowane w grupach wielkości znaków drogowych niższych niż obowiązujące na danej drodze.

Wymiary znaków drogowych

wielkości znaków tabela

Tabela przedstawia podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D (wymiary podane są w milimetrach).

  • Jeżeli w opisach szczegółowych wymiarów znaków lub tabliczek nie są podane w zależności od grupy wielkości znaków, wówczas ten znak występuje tylko w jednej wielkości.
  • Wielkości znaków drogowych, które widnieją w tabeli, nie dotyczą znaków w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego.
  • Odstępstwa od podanych w tabeli wymiarów zostały określone w szczegółowych opisach znaków.
  • Wymiary znaków kategorii F, G i tabliczek T oraz szczegółowe wymiary wszystkich znaków podane są w opisach szczegółowych.
Udostępnij: